Chính sách bảo mật-no

Khi truy cập và đặt hàng tại hệ thống website Pet Choy, nghĩa là quý khách hàng đã đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Quy định bảo mật.


1. Quy định thu thập thông tin cá nhân qua hệ thống website Pet Choy:


– Pet Choy sử dụng thông tin thu thập từ khách vãng lai và khách đã đăng ký là thành viên trên hệ thống Website Petchoy.com để phát triển Website phù hợp với nhu cầu mua sắm của quý khách hơn, đồng thời giúp cung cấp các dịch vụ và thông tin quý khách ưa thích. Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau:


+ Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi:


Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng trang web. “Thông tin cá nhân” bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ IP…

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập các thông tin cá nhân khi quý khách giao tiếp với bất kỳ bộ phận nào của chúng tôi như dịch vụ chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng, Facebook Fanpage , điện thoại, email, thư tín hoặc Fax.


+ Thông tin cá nhân được thu thập khi quý khách đăng ký một tài khoản tại hệ thống Website:


Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được thu thập khi quý khách đăng ký một tài khoản tại hệ thống Website Petchoy.com.


+ Đặt hàng:


Nếu Quý khách thực hiện mua hàng trực tuyến tại hệ thống Website Petchoy.com, Quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc, phương thức thanh toán, thông tin thanh toán và địa chỉ giao hàng. 


Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đúng và đầy đủ để thực hiện xử lý đơn hàng. Nếu có một người nào bên ngoài lợi dụng các thông tin này dẫn đến những sai sót khi giao hàng, chúng tôi sẽ thực hiện điều tra và xử lý. Nếu lỗi do Quý khách bị lộ thông tin, Quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.


2. Quy định chia sẻ thông tin với đối tác thứ ba:


– Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của Quý khách, trừ những điều được nêu trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này.


+ Các nhà cung cấp dịch vụ:


Chúng tôi có thể thuê các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp một số dịch vụ hoặc thay mặt cho chúng tôi trong việc phân tích danh sách và dữ liệu khách hàng, hoặc thực hiện tiếp thị hay thực hiện dịch vụ tư vấn. Các đối tác này (“Nhà cung cấp dịch vụ”) sẽ chỉ được tiếp cận với các thông tin cá nhân cần thiết để đại diện chúng tôi thực hiện các chức năng này, và được yêu cầu bảo vệ và bảo mật thông tin của khách hàng như chính chúng tôi. Các đối tác cung cấp dịch vụ đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác.


+ Thông tin tổng hợp:


Chúng tôi cung cấp thông tin tổng hợp cho một số đối tác kinh doanh của chúng tôi. Những thông tin này là những thông tin chung, không phải là thông tin cá nhân của Quý khách. Chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin tổng hợp để biết thêm thông tin chung về đối tượng khách hàng của chúng tôi từ đó chúng tôi có thể giúp nâng cao kinh nghiệm mua sắm của quý khách.


+ Công ty vận chuyển hàng hóa:


Nếu Quý khách thực hiện mua hàng tại hệ thống website Petchoy.com,  tên, số điện thoại và thông tin giao, nhận của Quý khách phải được cung cấp cho đối tác giao, nhận của chúng tôi để thực hiện chuyển hàng hóa đến Quý khách. Một số trường hợp, hàng hóa sẽ được chuyển trực tiếp từ các nhà cung cấp của chúng tôi đến Quý khách.Trong trường hợp này, chỉ có tên, địa chỉ nhận hàng, và số điện thoại của Quý khách được cung cấp cho nhà cung cấp với mục đích duy nhất là hoàn thành đơn mua hàng của Quý khách.

page