Chính sách đổi trả-no

Với các sản phẩm là thức ăn, Pet Choy chấp nhận đổi trả và hoàn lại sản phẩm mới cho các sản phẩm bị hư, thiu, có mùi lạ, có vật lạ nằm bên trong khi lần đầu mở bao bì.

page